Organizasyon Şeması

Hedeflenen misyonun, oluşturulan vizyonun gerçeklenmesine yönelik atılan adımlar neticesinde oluşturulan altyapı ve güçlü sermaye yapısı kurumsal bir kimliğe geçişi de gerektirmiştir. Bunun neticesinde 28 Kasım 2011 tarihi itibarı ile Anonim Şirket olarak tescil edilen FiberLAST’ın oluşturmayı hedeflediği organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir.